‘Ik weet dat God mij kent. Hij is niet trots op mij, maar ik weet dat Hij het mij vergeven heeft. En ik heb gebroken met mijn verleden.’

 

 

Wat betekent het concreet en praktisch om 'belijdend lid' van een christelijke gemeente te zijn? Leidi ontdekte dat toen ze hulp kreeg via een christelijke instelling. Het ging mis in haar leven, maar ze kon weer opnieuw beginnen. 

 

Hier vindt u BelijdenISdoen, het magazine van Friedensstimme, Gave, In de Rechte Straat, Ontmoeting en Woord en Daad. Met dit magazine willen we jongeren betrekken bij 'diaconaat' en 'evangelisatie' door concrete verhalen met hen te delen. Jonge mensen laten zien dat belijdenis doen ook een beginpunt is. Ze voelen zich geroepen om hun ‘jawoord’ concreet vorm te geven.

 

U kunt het magazine alleen als pdf downloaden. Vanaf 2017 is er geen nieuw nummer meer gemaakt en is het initiatief gestopt.

 

We hopen en bidden dat het magazine ertoe leidt dat jongeren 'biddend en werkend' hun plaats in het Koninkrijk van God innemen.

 

 

Samenwerkende organisaties

Friedensstimme Gave Stichting Ontmoeting Woord en daad Iris